Ostrogo vienuolyno kompleksas - vienas populiariausių piligrimų traukos centrų Balkanuose. Šis vienuolynas yra vienintelis pasaulyje, kurį be stačiatikių lanko katalikai ir musulmonai. Čia nesvarbu, kas tu toks − svarbu, ko tu čia atėjai. Šalia vienuolyno yra šventinto vandens šaltinis, kuris išpilstomas į butelius ir nemokamai dalinamas piligrimams. Per Sekmines Ostrogo vienuolyne vyksta didžiulės apeigos ir šventės. Šimtai tūkstančių piligrimų ir įvairių religijų turistai kasmet aplanko Ostrog vienuolyną.

Ostrog vienuolynas įsitvirtinęs kalnuose    Vienuolyno vartai    Vienuolynas tarsi išskaptuotoje Ostroška Greda uoloje

Kompleksą sudaro apatinis ir žemutinis vienuolynai. Žemutinis vienuolynas pastatytas XIX amžiuje. Jį sudaro Šventosios Trejybės bažnyčia, vienuolių gyvenamosios patalpos ir religinė mokykla iš XVIII amžiaus. Aukštutiniame vienuolyne yra Mergelės Marijos pasirodymo šventykla, Šventasis Kryžius ir Šventojo Vasilijaus palaikai. Dar ir šiandien čia vyksta reguliarios mišios ir atliekamos religinės apeigos.

Iš tolo vienuolynas neįtikėtinai atrodo    Pasimelsti vienuolyno relikvijoriuje atvyksta tūkstančiai žmonių    Varpas skelbia maldų pradžią

Daugiau nei prieš tris šimtus metų vertikalioje Ostroška Greda kalno uoloje buvo išskaptuotas vienuolynas. Jo įkūrėjas - vienuolis Vasilijus Ostrožskis - Hercegovinos vyskupas - vėliau žinomas, kaip Šv. Vasilijus iš Ostrogo. Tai vienas iš keturių pagrindinių Juodkalnijos šventųjų, kurio kūnas iki šiol ilsisi Ostrogo vienuolyno relikvijoriuje, tarp vėsių ir tamsių, uoloje išskaptuotos bažnyčios sienų.

   Aukštutinė koplyčia ir varpinė tarsi suaugusi su uola    Šv.Vasilijaus terasa - paskutinio atodūsio vieta    Sakraliniai motyvai puošia terasas, uolas ir vienuolyno sienas

Pasklidę daug legendų apie tai, kokius stebuklus padarė Vasililijus, kol dar buvo gyvas, ir kiek daug stebuklų įvyko prie jo palaikų vienuolyno relikvijoriuje. Žmonės pasakoja, kad jo stebuklai palietė kūdikius ir garbaus amžiaus žmones, išgydė politikus ir vargetas, išklausė ne tik vietinius gyventojus, bet kitataučius, padėjo ne tik savosios, bet ir kitų religijų pasekėjams.

Žmonės apsilanko vedini įvairiausių tikslų, bet rezultatas būna toks pats: visi pasijaučia ypatingai ir randa tai, ko atvyko. Galima drąsiai pripažinti - tai unikalus sakralinis perlas, išugdytas gamtos gamtos ir žmogaus dvasinės bičiulystės.