"Tam, kad nenutrūkstamai stiprinti šalies gynybą, būtina, kad mes laikytume visų struktūrų parengtį aukščiausiame lygyje ir diena po dienos padarytume ją tobulą."

                                                                            Enver Hoxa, kalba Tiranos rinkėjams, 1978

Bunkerių statymas šalyje prasidėjo dėl komunistų diktatoriaus Enver Hoxha, kuris valdė šalį nuo 1944 iki pat mirties 1985 metais.  Jis įtikėjo, kad jį gali užpulti kaimyninės valstybės, tad, turint pakankamai betono, pradėjo bunkerizaciją. Jo tikslas buvo pristatyti tiek bunkerių, kad būtų galima atremti bet kokią armiją.

   

Jo valdymo metu buvo pastatyta apie 750 000 bunkerių. Skaičiuojama, kad kiekviename kvadratiniame šalies kilometre yra apie 24-27 bunkeriai, kad užpuolus priešams, kad ir kur bebūtum - namie, darbe, parduotuvėje, mokykloje - galėtum pasispėlti saugioje vietoje. Dauguma bunkerių yra nedideli,  2,1 metro aukščio su 1,8 skersmens cilindriniu pagrindu, kuriame yra siaura vertikali abrazūra. Yra ir didesnių bunkerių, kurie yra 8 metrų aukščio ir 5 metrų skersmens, kurie sukurti apsaugoti iki dešities žmonių. Trečiasis statytų bunkerių tipas - specialiosios struktūros. Tai buvo didesni bunkeriai su anti atominiais tuneliais sukurti kariniams tikslams, pavyzdžiui, povandeninių laivų karinė bazės, sunkiosios artilerijos saugyklos, namai šalies lyderiams ir jų šeimoms.

    

Deja, bombardavimas ir atakavimas neprasidėjo, ir bunkeriai niekad nebuvo panaudoti pagal paskirtį. Dalis bunkerių yra apleisti, o dalis paversti restoranėliais, vyno rūsiais, šunų būdomis, sandėliais, tualetais, persirengimo kabinomis, net gyvenamaisiais kambariais.

   

Tai išliko kaip vienas ryškiausių ir unikaliausių Albanijos kraštovaizdžio bruožų.