Marianka yra seniausia šventa teritorija Slovakijoje. Jos kilmė ir istorija yra apvilkta legendų mantija. Paulinų ordino istorikai, kurie administravo dvarą, aprašė legendą, apie atsiskyrėlį, kuris gyveno šiose vietose ir išdrožė Mergelės Marijos skulptūrą iš kriaušės medžio. Paslėpta medžio drevėje skulptūra pradėjo skleisti stebuklus, tad šioje vietoje buvo pastatyta bažnyčia ir atkeltas Paulinų ordinas.

     

Paulinai šią vietą administravo 1377-1786 metais. Šioje vietoje ordinui teko patirti ne tik didžiausią klestėjimą, bet ir nuosmukius ir sugriovimą. Nuo 1927 iki 1950, šioje teritorijoje apsigyveno ir tvarkosi Apšviestosios brolijos kongregacija, kuri atstatė bažnyčią ir Paulinų vienuolyną (didįjį namą).