Sibiu žymus savo senamiesčiu. Dar XIIa miestas įkurtas vokiečių, jau po kelių šimtmečių buvo vienas svarbiausių Transilvanijos prekybos centrų. Miestą kontroliavo dvi dešimtys gildijų. Buvo istorinių momentų, kuomet Sibiu buvo Transilvanijos sostinė.

Sibiu senamiestis    Sibiu puikiai išvystytas kultūrinis gyvenimas
Miestas, priklausantis septynių miestų sąjungai (tuomet vadntas "Siebenbürgen"), visais laikais buvo svarbus etniniams vokiečiams, kurie čia dominavo. Tačiau, po XXa karų Transilvanija buvo prijungta prie Rumunijos, o dauguma vokiečių emigravo. Nors, vienu likusiu vokiečiu Sibiu kraštas didžiuojasi ir dabar – Demokratinio vokiečių forumo lyderis Klaus Johannis yra Rumunijos prezidentas. Etniniai vokiečiai tesudaro vos 2 % Sibiu gyventojų, tačiau Demokratinis vokiečių forumas čia yra nenugalimas (taryboje iš 23 vietų užima 15) ir sėkmingai vadovauja ne tik Sibiu miestui, bet ir visam regionui.

            Brukenthal nacionalinis muziejus     Sibiu valdžios namai - rotušė

Miestą garsina barokiniai rūmai, kuriuose nuo XIXa.pr. įkurtas Brukenthalio nacionalinis muziejus, Transilvanijos Luvru vadinamas.

Rumunijos stačiatikių katedra    Šventosios trejybės katedra - vidus    Katedra turi bizantiškosios architektūros bruožų

XIXa. pab. Sibiu tapo Transilvanijos metropolijos Vyskupijos centru. Čia dominuoja Rumunijos stačiatikiai, nors svarbų vaidmenį vaidina romos katalikai ir liuteronai evangelikai.

     Romos katalikų bažnyčia     Evangelikų liuteronų katedra

Su senojo miesto istorija išlikę daugybė legendinių statinių, kurie turistų pripažįstami tikrais miesto simboliais. Ar tai būtų XIVa. statyti laiptai, jungiantys istorines miesto dalis, ar metalinės konstrukcijos pavėsinė su fontanu, ar turistų pamėgtas Melo tiltas, ar viduramžiški bokštai, visa tai suteikia šiam miestui žavesio ir unikalumo.

     Senieji laiptai jungia Žemutinį ir Aukštutinį miestą     Legendinis Melo tiltas     Simbolinis Sibiu fontanas ir pavėsinė

                                      Išlikę viduramžių bokštai ir gynybinės sienos dalis     Pagrindinėje miesto aikštėje dominuoja Tarybos bokštas       Išlikę viduramžių bokštai ir gynybinės sienos dalis

Rumunai labai vertina savo krašto paveldą, tradicijas, architektūrą. Rumunijos kultūros asociacija ASTRA, kurios rūmai Sibiu, tuo rūpinasi, renka informaciją, atlieka tyrimus, analizuoja dokumentaciją, skirsto lėšas. To pasekoje buvo įkurti Liaudies tecnologijos, Transilvanijos civilizacijos, Saksonijos ennografijos ir liaudies meno muziejai po atviru dangumi.

        ASTRA nacionalinio muziejaus komplekso ekspozicija    ASTRA kompleso liaudies civilizacijos muziejus