XVII a. įkurtas legendinis vyrų stačiatikių vienuolynas buvo viena didžiausių LDK stačiatikių šventovių. 

Vyrų stačiatikių vienuolyno kompleksas   Iškalbingas portalo dekoras   

 Dievo Motinos ikona – šio dvasinio centro pasididžiavimas.

Stebuklingoji Dievo motinos ikona   Cerkvės ikonostasas

Žavesio suteikia vienuoliai, kurie ir supažindina su vienuolyno kompleksu bei jo istorija.

Legendiniai Dievo apsreiškimo cerkvės laiptai   Jaunieji seminarijos dvasininkai puikiai perteikia religinius išgyvenimus